Van harte welkom!
Bijeenkomsten

Voor een ieder, die meer wil weten of ervaringen wil delen over autisme, AD(H)D, pesten en nog veel meer onderwerpen, is altijd welkom bij de themabijeenkomsten die Praktijk Samen organiseert.

Als je een kind hebt met een chronische ziekte, beperking of een psychisch probleem, vergt dat veel van u als ouders. Maar, niet te vergeten, ook van een broer(tje) of zus(je). Hoe is het voor hem of haar? Praktijk Samen organiseert BrusjesBijeenkomsten, waarbij deze kinderen/jongeren ruimte krijgen om hun ervaringen en gedachten uit te wisselen met anderen.